OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ADWENTU 4 grudnia 2022 r.

 1. Dzisiaj w II niedzielę Adwentu jesteśmy w drodze z Maryją. Dziś słowo Boże zwra­ca uwa­gę na nasze drogi, którymi kroczymy w życiu: czy są gotowe na przyjście Chry­stusa? Pomocą w przygotowaniu drogi jest osobista przemiana i nawrócenie.

 2. Dziś przypada dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie.

 3. Trwają nabożeństwa adwentowe: Roraty, które odprawiamy w dni powszednie o godz. 7:00. Zapraszamy serdecznie wiernych parafian. Roraty dedykujemy dzie­ciom i mło­dzieży w poniedziałki, środy i piątki.

 4. We czwartek 8 grudnia br. przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu Siostry zakonne mieszkające w naszej parafii i posługujące w naszym kościele obchodzą święto Patronki Zakonu. Msze św. w naszym ko­ściele parafialnym w Uro­czystość Niepokalanego Poczęcia NMP celebrowane będą o godz. 7:00, 9:00 i 18:00.

 5. Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się dla każdego człowieka. Przez tę godzinę na świat wylewa się morze łask. W czasie tych 60 minut na­wrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina to dzień 8 grudnia trwa od g. 12:00 do g. 13:00, to Godzina Łaski, która jest wyjątko­wym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej.

 6. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. wieczornej oraz spotkanie wspólnoty Żywego Rózańca ze zmianą tajemnic. Ado­racja Najświęt­szego Sakramentu we czwartek w godz. 17:00 – 17:50. W sobotę na Go­dzinki ku czci NMP o godz. 8:30, a po Mszy św. o godz. 9:00 nabożeń­stwo różańco­we.

 7. Opłatki na stół wigilijny święcimy dzisiaj podczas każdej Mszy św., a nabyć je moż­na przy wyjściu z kościoła. W tygodniu opłatki możemy nabyć w kancela­rii, zakrystii lub w domu parafialnym.

 8. W przedsionku kościoła można nabyć świece na stół wigilijny. Świece są w ce­nie10 zł. mała i 25 zł. duża. Nabywając je możemy wesprzeć diecezjalny fun­dusz Caritas, pomagając naj­bardziej potrzebującym.

 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej Niedziela i Gość nie­dzielny. Prasę można na­być na stoliku w przedsionku kościoła.

 10. W przyszłą niedzielę tj. drugą niedzielę miesiąca, ofiary na tacę przeznaczamy na cele inwestycyj­ne. Za ofiary składane dzisiaj na tacę, mówimy wszystkim ofiarodawc­om Parafianom i Gościom – Bóg zapłać. W minionym tygodniu koszt inwestycji: bramy na placu ko­ścielnym i naprawa organów piszczałko­wych w kościele wyniosła – 17 tys. zł.

 11. Jubilatom oraz Solenizantom oraz świętującym inne osobiste czy rodzinne rocz­nice składamy najlepsze życzenia: obfitości Bożych darów, łaski Bożej oraz wszel­kiego dobra od bliźnich. We czwartek Mszę św. imieninową o godz. 9:00 dykujemy organi­stce s. Almie w dniu imienin.

 12. Od 1 stycznia nowego roku zmieni się porządek Mszy św. w dni powszednie. Nie będziemy odprawiać Mszy św. o godz. 9:00 we wtorki i czwartki z wyjąt­kiem niektórych świąt, ogłaszać będziemy na bieżąco.