Kapłani pochodzący z parafii

1. ks. Kan. Krzysztof Rutkowski ur. 09.07.1938 w Gdyni (+8.04.2016), ochrzczony przez bł. ks. kmdr Władysława Miegonia; wyświęcony 27.06.1965 dla diecezji wrocławskiej.

2. ks. Wojciech Czerwiński ur. 28.10.1949; wyświęcony 12.04.1981

3. ks. Dariusz Mazur ur. 04.07.1964 (+31.05.1997); wyświęcony 16.06.1991

4. ks. Wojciech Jaźniewicz ur. 25.08.1976; wyświęcony 26.05.2001