Krąg Biblijny.

Krąg biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Celem spotkań kręgu biblijnego jest ukazanie, w jaki sposób można poznawać Pismo Święte, jako słowo Boże. Jest to również forma przygotowania do pełniejszego uczestnictwa we Mszy Świętej. Spotkania Kręgu Biblijnego rozpoczynamy po zapaleniu świecy i od modlitwy o światło Ducha Świętego. Modlimy się również o prawidłowe odczytanie tekstu Pisma Świętego i ożywienie naszych serc. Później odczytywana jest na głos Ewangelia, której tekst jest rozważany na najbliższej niedzielnej Mszy Świętej. Po odczytaniu jego treści, kilka minut rozmyślamy, a potem dzielimy się w kręgu tym, co nas poruszyło, naszymi odczuciami, wątpliwościami próbując rozwikłać znaczenie tekstu liturgicznego. Dzielimy się również swoimi przemyśleniami na temat Ewangelii, jaką rolę odgrywa słowo Boże w naszym życiu.
Spotkanie kończy się modlitwą, która stanowi dziękczynienie za wzmocnienie żywej wiary.
Osoby zainteresowane pogłębianiem słowa Bożego zapraszamy do wspólnego rozważania Pisma Świętego pod przewodnictwem naszego kapłana.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

KRĘGU BIBLIJNEGO

do salki Domu Parafialnego

wtotek 12 kwietnia – godzina 18.45

wtorek 26 kwietnia- godzina 18.45

wtorek 10 maja- godzina 18.45

wtorek 24 maja- godzina 18.45

wtorek 7 czerwca- godzina 18.45

wtorek 21 czerwca- godzina 18.45