OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ 24 marca 2024 r.

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschal­nego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszyst­kie wydarzenia rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia. Ostatnie Gorzkie Żale z kaza­niem pasyjnym dzisiaj o godz. 17:00.

2. Korzystajmy z sakramentu spowiedzi św. Okazja do spowiedzi świętej w dni powszednie pół godz. przed Mszą św. oraz w trakcie Mszy św. o godz. 18:00.

3.W Wielki Czwartek nie odprawiamy Mszy św. o godz.7:00. Święte Triduum Paschalne rozpocznie się w Wielki Czwartek wieczorem o godz. 18:00 Mszą Świętą Wieczerzy Pań­skiej. Będziemy dziękować Bogu za dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo (każdy ka­płan świętuje rcznicę święceń kapłańskich). Po zakończonej liturgii pozostawimy Najświęt­szy Sakrament w ołtarzu adoracji – Ciemnicy. Adoracja potrwa do godz. 22:00. Spowiedź św. w godz.:8:00-10:00 i 20:00-22:00.

4. W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy świętej. Adoracje wznowimy o godz. 8:00 i trwać będzie do 23:00. O godz. 9:00 Ciemna Jutrznia (Liturgia Godzin).Od godz. 9:30 od­wiedzimy chorych w domach z posługą skaramentalną. Droga Krzyżowa w kościele o godz. 15:00. Zapraszamy do udziału w liturgii Męki Pańskiej, której szczytowym momentem jest adoracja krzyża. Liturgię rozpoczniemy o godz. 18:00. Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Grobu Bożego. W Wielki Piątek wierni pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mię­snych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, czyli do spożycia jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Spowiedź św. w godz.:8:00-9:00; 15:00-16:00 i 20:30-23:00.

5. Wielka Sobota jest również dniem, gdy nie sprawuje się Eucharystii. Ciemna Jutrznia (Liturgia Godzin) o godz. 9:00. Wszyscy wierni są zaproszeni w godz. 8:00 – 21:00 do mo­dlitwy i skupienia, do adoracji Chrystusa Eucharystycznego w przygotowanym Grobie Pań­skim. Pokarmy na stół wielkanocny błogosławimy od godz. 10:00 do godz. 14:00 co pół go­dziny. Ofiary składane z okazji poświęcenia pokarmów są darem serca na wystrój świątecz­ny kościoła. Spowiedź św. w sobotę godz.: 10:00-14:00 oraz 19:00-20:00.

6. Wieczorem w sobotę po zachodzie słońca, o godz. 21:00 rozpoczniemy najważniejszą li­turgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej połączonej z procesją reuzrekcyjną. Będziemy celebrować Noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Będziemy celebrować Jego Zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Pamiętajmy o zmianie czasu, z zimowego na letni z soboty na niedzielę.

7. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze św. jak i Poniedziałek Wielkanocny – wg porządku niedzielnego. Radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Ofiary zbierane na tacę są wsparciem inwetycji parafialnych w pierwszy dzień świąt, a w drugi dzień świąteczny są wsparciem KUL-u i WTUS.

8. W środę od godz. 17:00 Caritas wydaje paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących pa­rafian.

9. Z pomocą Bożej łaski i błogosławieństwa wejdźmy w przeżycia tego Wielkiego Tygodnia, abyśmy mogli doświadczać przechodzenia ze śmierci grzechu do życia w łasce i wolności dziec­ka Bożego.