OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIV NIEDZIELA ROKU – CHRYSTUSA KRÓLA 22 listopada 2020 r.

1. Dzisiaj w liturgii przeżywamy 34 niedzielę roku – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest to zarazem ostatnia nie­dziela Roku Kościelnego.
2. W przyszłą niedzielę tj. 29 listopada rozpocznie się Adwent, a wraz z nim nowy Rok Liturgiczny. Adwent to radosne oczekiwanie na przyjście Pana w czasie Świat Bożego Narodzenia, a także oczekiwanie na przyjście Pana na końcu czasów. W Adwencie gromadzimy się w dni powszednie na Mszy św. zwanej Roratami – czuwając z Matką Bożą o godz. 7:00 w dni powszednie. Dzieci, młodzież zapraszamy w ponie­działki, środy i piątki.
3. Dzisiaj oraz we wszystkie niedziele Adwentu, będą do nabycia opłatki na stół wigilijny. Błogosławieństwo opłatków nastąpi po Mszy św. Opłat­ki będą do nabycia w kancelarii, przedsionku kościoła, zakrystii lub domu parafialnym, a ofiary składane z tej okazji przeznaczamy jako dofi­nansowanie remontu domu parafialnego.
4. W nadchodzącym tygodniu kończymy nabożeństwa wypominkowe, które trwać będą do soboty. Wszystkich, którzy pragną powierzyć swoich bliskich zmarłych wspólnej modlitwie, prosimy o złożenie kart wypo­minkowych z zaznaczeniem daty dnia modlitwy i złożyć w zakrystii. Dziękujemy Parafianom za udział w modlitwie i pamięć o swoich bli­skich.
5. Solenizantom oraz Jubilatom nowego tygodnia składamy najserdecz­niejsze życzenia wraz z darem modlitwy. Życzymy obfitości Bożych darów oraz wszelkiego dobra od bliźnich.
6. Wszystkim ludziom dobrej woli mówimy Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na tacę, do skarbonki lub na konto parafialne, a prze­znaczone na utrzymanie naszej świątyni i parafii.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w szczególności tygodników Niedziela i Gość Niedzielny, które można nabyć w kruchcie kościoła.
8. Poświęcenie medalików uczniom kl. III odbędzie się w niedzielę 6 grudnia o godz. 11:30. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów kl. III.
9. W ostatnich tygodniach w kościołach naszego miasta pojawiają się złodzieje i dewastują świątynię. Przede wszystkim zainteresowani są miejscami na ofiary, które składamy czy na potrzeby Caritas, czy jako dar serca za świeczki wotywne. Jedna skarbonka została zniszczona, a druga skradziona, pozostały dziury w ścianach.