OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ADWENTU 5 grudnia 2021 r.

1. Dzisiaj w II niedzielę Adwentu jesteśmy w drodze z Maryją. Dziś słowo Boże zwra­ca uwa­gę na nasze drogi, którymi kroczymy w życiu: czy są gotowe na przyjście Chry­stusa? Pomocą w przygotowaniu drogi jest osobista przemiana i nawrócenie.

2. Dziś przypada dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie. Po każdej Mszy św. możemy złożyć ofiarę do puszki w przedsionku kościoła, przeznaczając na material­ną pomoc Kościołowi na Wschodzie.

3. Trwają nabożeństwa adwentowe: Roraty, które odprawiamy w dni powszednie o godz. 7:00. Zapraszamy serdecznie wiernych parafian. Roraty dedykujemy dzie­ciom i mło­dzieży w poniedziałki, środy i piątki.

4. We środę 8 grudnia br. przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu Siostry zakonne mieszkające w naszej parafii i posługujące w naszym kościele obchodzą święto Patronki Zakonu. Msze św. w naszym kościele parafialnym w Uro­czystość Niepokalanego Poczęcia NMP celebrowane będą o godz. 7:00, 9:00 i 18:00.

5. Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się dla każdego człowieka. Przez tę godzinę na świat wylewa się morze łask. W czasie tych 60 minut nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina to dzień 8 grudnia trwa od g. 12:00 do g. 13:00, to Godzina Łaski, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej.

6. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. wieczornej. Adoracja Najświętszego Sakramentu we czwartek w godz. 17:00 – 17:50. W sobotę na Go­dzinki ku czci NMP o godz. 8:30, a po Mszy św. o godz. 9:00 nabożeństwo różańco­we.

7. Opłatki na stół wigilijny święcimy dzisiaj podczas każdej Mszy św., a nabyć je moż­na przy wyjściu z kościoła na stoliku. W tygodniu w kancelarii, zakrystii lub pleba­nii.

8. W przedsionku kościoła można nabyć świece na stół wigilijny. Świece są w cenie 6 zł. mała i 20 zł. duża. Nabywając je możemy wesprzeć diecezjalny fundusz Caritas, pomagając naj­bardziej potrzebującym.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej Niedziela od dzisiaj w cenie 8 zł i Gość nie­dzielny. Prasę można na­być na stoliku w przedsionku kościoła.

10. W przyszłą niedzielę tj. drugą niedzielę miesiąca, ofiary na tacę przeznaczamy na cele inwestycyj­ne. Za ofiary składane dzisiaj na tacę, mówimy wszystkim ofiarodawc­om Parafianom i Gościom – Bóg zapłać.

11. Jubilatom oraz Solenizantom oraz świętującym inne osobiste czy rodzinne rocz­nice składamy najlepsze życzenia: obfitości Bożych darów, łaski Bożej oraz wszel­kiego dobra od bliźnich. W środę Mszę św. imieninową o godz. 18:00 dedykujemy organi­stce s. Almie w dzień imienin.

12. Wszystkim uczestnikom liturgii, życzymy błogosławionej niedzieli oraz tygodnia.