OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVI NIEDZIELA ROKU 25 września 2022 r.

 1. Chrześcijanin nie może nikim gardzić, ale wezwany jest przez Chrystusa do służby swym bliźnim, zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie duchowej i material­nej. Ta dzisiejsza Eucharystia ma nam uprzytomnić wezwanie Chrystusa, udzielić siły do służby dla braci i okazać, że dobra materialne mogą nam przysłonić Boga, ale również mogą stać się dla nas drogą do życia wiecznego.
 1. Rozpoczynamy w sobotę październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu du­chowym. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców oraz dorosłych na wspólne ró­żańcowe nabożeństwa o godz. 9:30 w soboty, a w pozostałe dni tygodnia o godz. 17:15. Dzieciom dedykujemy modlitwę różańcową w poniedziałki, środy i piątki.
 1. Powracamy do inicjatywy – w intencji Ojczyzny Różaniec do granic, na prośbę Ks. Abp. A. Dzięgi. Dlatego 7 pździernika br. o godz. 15:00 nad brzegiem mor­skim przy ośrodku ratowników OSiR, odbędzie się modlitwa rózańcowa pod pa­tronatem naszej parafii.
 1. W tym tygodniu przypada:

# pierwsza sobota – zapraszamy na Mszę św. o godz. 7:00 mężczyzn, młodzień­ców, a następnie modlitwę różańcową w drodze ulicami Świnoujściu w intencji mężczyzn, rodzin, dzieci, ojczyzny i miasta; o godz. 8:30 rozpoczniemy Godzinki ku czci NMP, Msza św. o godz. 9:00 ku czci Niepokalanego Serca Maryi, po niej modlitwa różańcowa i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 12:00.

 1. Spotkanie rodziców i opiekunów prawnych, których dzieci przygotowują się do I-wszej Komunii św. odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 11:30. Podczas Mszy św. zostaną poświęcone różańce dla dzieci i przekazane przez rodziców.
 1. Katecheza sakramentalna przygotowująca do sakramentów św. odbywa się we wspólnocie parafialnej. Apelujemy do rodziców – pierwszych nauczycieli wiary, o odpowiedzialne wychowanie także chrześcijańskie młodego pokolenia. Przypomi­namy o uczestnictwie we Mszy św. niedzielnej i katechezie szkolnej. Droga życia bez Boga prowdzi do nikąd.
 1. Wspólnota SS. Zakonnych przygotowuje się do Jubileuszu 50 lecia życia za­konnego s. Leandry przełożonej wspólnoty. Uroczystość odbędzie się 8 październ­ika o godz. 15:00 w naszym kościele, pod przewodnictwem Ks. Abp. A. Dzięgi.
 1. Przekazujemy najlepsze życzenia Parafianom jak i Gościom obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny – życząc Bożego błogosławieństwa, zdrowia i miłości.
 1. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej Niedziela i Gość Niedzielny, który można nabyć w przedsionku kościoła.
 1. Bóg zapłać za dar serca ofiarodawcom wśród Parafian jak i Gości za ofiary składane na tacę a przeznaczone na potrzeby kościoła i parafii. Dzisiaj zbieramy ofiary do puszek wspierając Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, pomagając w zakupie koncentratorów tlenu.
 1. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Elżbieta OCHNICKA l. 67 wieczny …