Zapraszamy na spotkania dla dzieci i młodzieży –

parafialnej katechezy sakramentalnej:

# kandydatów do I-wszej Komunii św.:

z kl. III SP zapraszamy we wtorek po pierwszej i trzeciej niedzieli miesiąca o godz. 17:00;

z kl.II SP zapraszamy we wtorek po drugiej niedzieli miesiąca o godz. 17:00.

# kandydatów do bierzmowania:

z kl. VIII SP zapraszamy we wtorek po drugiej i czwartej niedzieli miesiąca o godz. 17:00 lub w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczor­nej;

z kl. VII SP zapraszamy w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17:00.

Świnoujście – Dziękujemy za Waszą obecność i wspólną modlitwę – Męski Różaniec w Świnoujściu już po raz trzydziesty czwarty #męskiróżaniec

Świnoujście – Dziękujemy za Waszą obecność i wspólną modlitwę – Męski Różaniec w Świnoujściu już po raz trzydziesty czwarty #męskiróżaniec

Dziś od Mszy Świętej w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Świnoujściu rozpoczął się Męski Różaniec – Mężczyźni po Mszy Świętej przeszli ulicami miasta odmawiając różaniec

Dziękujemy księdzu Dziekanowi Piotrowi Superlakowi za Mszę Świętą i prowadzenie modlitwy oraz księdzu kanonikowi Tadeuszowi Albańskiemu za wspólną modlitwę.

 

Męskim Różaniec w drodze Świnoujście już za miesiąc 06.08.2022 – godz 07.00

Miejsce: Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Świnoujściu. Piastowska 11

 

 

 

 

 

Świnoujście – To już siódma Msza św. z błogosławieństwem wody morskiej

Świnoujście – To już siódma Msza św. z błogosławieństwem wody morskiej

 

W piątek 24 czerwca przypadała uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzci­ciela w tym dniu wieczorem – o godz. 20:00 nad brzegiem morskim przy bazie ratowników OSiR-u już po raz siódmy odbyła się Msza św. z błogosławieństwem wody morskiej w intencji bezpiecznego korzystania z darów zasobów morskich oraz zdrowego wypoczynku wakacyjnego.

Modlitwie przewodniczył bp. H. Wej­man.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVI NIEDZIELA ROKU 25 września 2022 r.

 1. Chrześcijanin nie może nikim gardzić, ale wezwany jest przez Chrystusa do służby swym bliźnim, zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie duchowej i material­nej. Ta dzisiejsza Eucharystia ma nam uprzytomnić wezwanie Chrystusa, udzielić siły do służby dla braci i okazać, że dobra materialne mogą nam przysłonić Boga, ale również mogą stać się dla nas drogą do życia wiecznego.
 1. Rozpoczynamy w sobotę październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu du­chowym. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców oraz dorosłych na wspólne ró­żańcowe nabożeństwa o godz. 9:30 w soboty, a w pozostałe dni tygodnia o godz. 17:15. Dzieciom dedykujemy modlitwę różańcową w poniedziałki, środy i piątki.
 1. Powracamy do inicjatywy – w intencji Ojczyzny Różaniec do granic, na prośbę Ks. Abp. A. Dzięgi. Dlatego 7 pździernika br. o godz. 15:00 nad brzegiem mor­skim przy ośrodku ratowników OSiR, odbędzie się modlitwa rózańcowa pod pa­tronatem naszej parafii.
 1. W tym tygodniu przypada:

# pierwsza sobota – zapraszamy na Mszę św. o godz. 7:00 mężczyzn, młodzień­ców, a następnie modlitwę różańcową w drodze ulicami Świnoujściu w intencji mężczyzn, rodzin, dzieci, ojczyzny i miasta; o godz. 8:30 rozpoczniemy Godzinki ku czci NMP, Msza św. o godz. 9:00 ku czci Niepokalanego Serca Maryi, po niej modlitwa różańcowa i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 12:00.

 1. Spotkanie rodziców i opiekunów prawnych, których dzieci przygotowują się do I-wszej Komunii św. odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 11:30. Podczas Mszy św. zostaną poświęcone różańce dla dzieci i przekazane przez rodziców.
 1. Katecheza sakramentalna przygotowująca do sakramentów św. odbywa się we wspólnocie parafialnej. Apelujemy do rodziców – pierwszych nauczycieli wiary, o odpowiedzialne wychowanie także chrześcijańskie młodego pokolenia. Przypomi­namy o uczestnictwie we Mszy św. niedzielnej i katechezie szkolnej. Droga życia bez Boga prowdzi do nikąd.
 1. Wspólnota SS. Zakonnych przygotowuje się do Jubileuszu 50 lecia życia za­konnego s. Leandry przełożonej wspólnoty. Uroczystość odbędzie się 8 październ­ika o godz. 15:00 w naszym kościele, pod przewodnictwem Ks. Abp. A. Dzięgi.
 1. Przekazujemy najlepsze życzenia Parafianom jak i Gościom obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny – życząc Bożego błogosławieństwa, zdrowia i miłości.
 1. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej Niedziela i Gość Niedzielny, który można nabyć w przedsionku kościoła.
 1. Bóg zapłać za dar serca ofiarodawcom wśród Parafian jak i Gości za ofiary składane na tacę a przeznaczone na potrzeby kościoła i parafii. Dzisiaj zbieramy ofiary do puszek wspierając Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, pomagając w zakupie koncentratorów tlenu.
 1. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Elżbieta OCHNICKA l. 67 wieczny …

INTENCJE MSZALNE ╬ 25 września 2022 r. – 2 października 2022 r.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 września 2022 r.

7:OO

+ KRYSTYNA DURAKIEWICZ w miesiąc po śmierci

8:3O

+ IRMA FALKOWSKA – gregorianka 25

10:OO

+ JAN ( 7 )

11:3O

++ STANISŁAWA, ANTONI PLICH

13:OO

+ HALINA ŻEŚKO w miesiąc po śmierci

18:OO

+ HELENA TYC – gregorianka 25

PONIEDZIAŁEK – 26 września 2022 r.

7:OO

+ URSZULA

9:OO

+ IRMA FALKOWSKA – gregorianka 26

18.OO

+ HELENA TYC – gregorianka 26

WTOREK – 27 września 2022 r.- wspomnienie Świętego Wincentego a Paulo, Prezbitera

7:OO

+ IRMA FALKOWSKA – gregorianka 27

9:OO

+ HELENA TYC – gregorianka 27

18:OO

+ ANDRZEJ ZARĘBSKI

ŚRODA – 28 września 2022 r. – wspomnienie Świętego Wacława, męczennika

7:OO

+ IRMA FALKOWSKA – gregorianka 28

9:OO

W intencji MARIOLI i ROBERTA JANKOWSKICH

z okazji 25 rocznicy sakramentu małżeństwa

18:OO

+ HELENA TYC – gregorianka 28

CZWARTEK – 29 września 2022 r.- święto Świętych Michała, Gabriela i Rafała, Archaniołów

7:OO

+ TADEUSZ

9:OO

+ IRMA FALKOWSKA – gregorianka 29

18:OO

+ HELENA TYC – gregorianka 29

PIĄTEK – 30 września 2022 r.- wspomnienie Świętego Hieronima, Prezbitera i doktora Kościoła

7:OO

9:OO

18:OO

++ TEKLA, BRONISŁAW

+ IRMA FALKOWSKA – gregorianka 30

+ HELENA TYC – gregorianka 30

SOBOTA – 1 października 2022 r.-wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy

7:OO

MĘSKI RÓŻANIEC

9:OO

O szczęśliwy przebieg operacji dla WIESŁAWY i szybki powrót

do zdrowia

18:OO

+ KRYSTYNA SZAFARZ w 6 miesiąc po śmierci

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA– 2 października 2022 r.

7:OO

O szczęśliwy przebieg operacji dla MARYSI i szybki powrót

do zdrowia

8:3O

+ TEOFILA FIEDOR

10:OO

+ JADWIGA FIDYK ( 15 )

11:3O

+ GRZEGORZ OGŁUSZKA ( 1 )

13:OO

+ KAZIMIERZ STANISŁAW TOKARZ w miesiąc po śmierci

18:OO

++ KRYSTYNA FILIŃSKA ( 4 )

++ Z Rodzin: FILIŃSKICH, FINKE, RZEKIECKICH, ZAWIEJA

ADWENT I NOWY ROK LITURGICZNY – RORATY.

28 listopada rozpoczyna się Adwent, a wraz z nim nowy Rok Liturgiczny. Adwent to radosne oczekiwanie na przyjście Pana w czasie Świat Bożego Narodzenia, a także oczekiwanie na przyj­ście Pana na końcu czasów. Wezwani dzisiaj do czujności i modlitwy zaangażujmy się więc w to adwento­we oczekiwanie z Matką Bożą podczas Mszy św. Roratniej, które odprawiamy codziennie o godz. 7:00 rano, z wyjątkiem niedziel. W ponie­działki, środy i piąt­ki szczególne za­proszenie kieru­jemy do dzieci i młodzieży zachęcając do udziału w Rora­tach wraz z przygoto­waną niespodzianką.