OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VIII NIEDZIELA WIELKANOCY – PIĘĆDZIESIĄTNICA 28 maja 2023 r.

1. Dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Ma­ryję i Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim świa­tłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

2. W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących – jako Matki Kościoła zwrócimy się jutro, w Jej święto. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętych według porządku dnia powszedniego w intencji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przez pośrednictwo jej Patronki.

3. Zapraszamy na majowe nabożeństwa do środy włącznie na godz. 18:30 oraz na ostatni Apel Jasnogórski we wtorek o god. 20:30. Od czerwca rozpoczynamy nabożeństwo ku czci NSPJ od poniedziałku do piątku o godz. 18:30, w soboty o godz. 9:30 a w niedzielę o godz. 17:15. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę podczas nabożeństwa majowego.

4. W tym tygodniu przypada:

* pierwszy czwartek – Msza św. ku czci Najświętszej Eucharystii o godz. 18:00 mo­dlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz adorac­ja Naj­świętszego Sa­kramentu w godz. 19:00-20:00;

* pierwszy piątek – od godz 9:00 odwiedziny chorych w domach z posługą sakra­mentalną, Msza św. ku czci NSPJ o godz. 18:00; adoracja Najświętszego Sakra­mentu w intencji pokoju na świecie od godz. 17:00-17:50, oka­zja do spowiedzi św. pół godz. przed Mszą św. przed południem oraz w godz. 17:00 – 18:30;

* pierwsza sobota – o godz. 7:00 Msza św. dedykowana mężczyznom i młodzie­ńom, mężom i ojcom, a po niej Różaniec Męski ulicami miasta w intncjach rodzin, miasta, Ojczyzny oraz pokoju na świecie; Godzinki ku czci NMP o godz. 8:30, po Mszy św. o godz. 9:00 nabożeństwo czerwcowe oraz adoracja Najświętszego Sa­kramentu godz. 12:00

5. Solenizantów i Jubilatów wśród Parafian jak i Gości zapewniamy o życz­liwości i modlitwie. Życzymy wszelkich Bożych darów, opieki NMP, zdro­wia, miłości oraz szczęścia w życiu, po myśli Bożej.

6. We czwartek tj. 8 czerwca br. przypada Uroczystość Najświętszgo Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu w procesji, publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Msze Święte zostaną odprawione o godz. 7:00; 8:30; 10:00 połączona z procesją; 13:00 oraz 18:00. Po uroczystej Mszy św. o godz. 10:00 wyruszymy w pro­cesji z Jezusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy po ulicach centrum miasta wraz z parafią pw. Chrystusa Króla oraz z parafią wojskową.

7. Dziękujemy za dar serca. wszystkim ofiarodawcom wśród Parafian jak i Gości za ofiary składane na tacę, a przeznaczone na potrzeby kościoła i pa­rafii.