GODZINA ŁASKI 08.12.2021 r.

Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się dla każdego człowieka. Przez tę godzinę na świat wylewa się morze łask. W czasie tych 60 minut nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina to dzień 8 grudnia trwa od g. 12:00 do g. 13:00, to Godzina Łaski, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ADWENTU 5 grudnia 2021 r.

1. Dzisiaj w II niedzielę Adwentu jesteśmy w drodze z Maryją. Dziś słowo Boże zwra­ca uwa­gę na nasze drogi, którymi kroczymy w życiu: czy są gotowe na przyjście Chry­stusa? Pomocą w przygotowaniu drogi jest osobista przemiana i nawrócenie.

2. Dziś przypada dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie. Po każdej Mszy św. możemy złożyć ofiarę do puszki w przedsionku kościoła, przeznaczając na material­ną pomoc Kościołowi na Wschodzie.

3. Trwają nabożeństwa adwentowe: Roraty, które odprawiamy w dni powszednie o godz. 7:00. Zapraszamy serdecznie wiernych parafian. Roraty dedykujemy dzie­ciom i mło­dzieży w poniedziałki, środy i piątki.

4. We środę 8 grudnia br. przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu Siostry zakonne mieszkające w naszej parafii i posługujące w naszym kościele obchodzą święto Patronki Zakonu. Msze św. w naszym kościele parafialnym w Uro­czystość Niepokalanego Poczęcia NMP celebrowane będą o godz. 7:00, 9:00 i 18:00.

5. Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się dla każdego człowieka. Przez tę godzinę na świat wylewa się morze łask. W czasie tych 60 minut nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina to dzień 8 grudnia trwa od g. 12:00 do g. 13:00, to Godzina Łaski, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej.

6. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. wieczornej. Adoracja Najświętszego Sakramentu we czwartek w godz. 17:00 – 17:50. W sobotę na Go­dzinki ku czci NMP o godz. 8:30, a po Mszy św. o godz. 9:00 nabożeństwo różańco­we.

7. Opłatki na stół wigilijny święcimy dzisiaj podczas każdej Mszy św., a nabyć je moż­na przy wyjściu z kościoła na stoliku. W tygodniu w kancelarii, zakrystii lub pleba­nii.

8. W przedsionku kościoła można nabyć świece na stół wigilijny. Świece są w cenie 6 zł. mała i 20 zł. duża. Nabywając je możemy wesprzeć diecezjalny fundusz Caritas, pomagając naj­bardziej potrzebującym.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej Niedziela od dzisiaj w cenie 8 zł i Gość nie­dzielny. Prasę można na­być na stoliku w przedsionku kościoła.

10. W przyszłą niedzielę tj. drugą niedzielę miesiąca, ofiary na tacę przeznaczamy na cele inwestycyj­ne. Za ofiary składane dzisiaj na tacę, mówimy wszystkim ofiarodawc­om Parafianom i Gościom – Bóg zapłać.

11. Jubilatom oraz Solenizantom oraz świętującym inne osobiste czy rodzinne rocz­nice składamy najlepsze życzenia: obfitości Bożych darów, łaski Bożej oraz wszel­kiego dobra od bliźnich. W środę Mszę św. imieninową o godz. 18:00 dedykujemy organi­stce s. Almie w dzień imienin.

12. Wszystkim uczestnikom liturgii, życzymy błogosławionej niedzieli oraz tygodnia.

INTENCJE MSZALNE ✠ 05.12. – 12.12.2021

 

II NIEDZIELA  ADWENTU–  5. grudnia br.

7:OO ++ Rodzice, Bracia, Siostry, Krewni i Znajomi
8:3O ++ SEBASTIAN, MIECZYSŁAW FEDOROWICZ
10:OO + FRANCISZEK SUPERLAK ( 17 )
11:3O + BARBARA PALEWSKA; + BARBARA  OSSOWSKA
13:OO + ZDZISŁAW WÓJCIK greg.28
18:OO
18.OO
 1) + KRYSTYNA BUCZEK
 2) + CECYLIA WITKOWSKA  w m-c po śmierci
 

PONIEDZIAŁEK – 6. grudnia br.

7:OO  O szczęśliwe ukończenie studiów dla PATRYCJI oraz
 ARNO i SZYMONA  i podziękowanie za szczęśliwą operację   ANDRZEJA
9.OO + ZDZISŁAW WÓJCIK – greg. 29
18.OO + JAN KORDA
 

WTOREK – 7. grudnia br. – wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

7:OO + Ks. kan. KRZYSZTOF RUTKOWSKI, ++ Rodzice
9:OO + BOGDAN CZUPRYŃSKI ( 13 ), i zm. z Rodziny
18:OO
18.OO
 1) + ZDZISŁAW WÓJCIK greg.30
2) O dar beatyfikacji ks. JANA SCHNEIDER
 

ŚRODA –  8. Grudnia br. – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

7:OO  DO BOGA OJCA CAŁEJ LUDZKOŚCI
9:OO ++ MARIANNA, KRYSTYNA RAKOWSCY
18:OO
18.OO
 1) Imieninowa w intencji Siostry ALMY
 2) W intencji Zgromadzenia Sióstr  Maryi Niepokalanej
 

CZWARTEK – 9. grudnia br.

7:OO + BOŻENA URBAN w  m-c po śmierci
9:OO  ZA KAPŁANÓW i O POWOŁANIA
18:OO  Za KAPŁANÓW O MĄDROŚĆ, ŚWIĘTOŚĆ i ODWAGĘ
 

PIĄTEK –  10. grudnia. listopada br.

7:OO + ADELA  DZIURA
9:OO ++ IRENA, JAN, STANISŁAW, JADWIGA
i zm. z Rodziny KOWALCZYK
18:OO + JOANNA HAZEŃSKA – BUGNO
 

SOBOTA – 11.  grudnia br.

7:OO  ++ Z Rodzin : DOMAŃSKICH, BOŁBÓW, BANACHÓW
 9:OO + MARIANNA OLSZEWSKA; + ADELA ARCZYŃSKA
 18:OO
18.OO
 1) ++ Z Rodziny : BRUSZEWSKICH  i z Rodziny BOGUSZEWSKICH
 2) + REGINA SZCZURASZEK w m-c po śmierci
 

III NIEDZIELA  ADWENTU–  12. grudnia  br.

 7:OO + ADELA DZIURA
 8:3O ++ MARIANNA, STANISŁAW, ALEKSANDER;
      zm. z Rodziny : STEFANIUK i KRZEWSKICH
 10:OO + MAREK SAWIŃSKI ( 1 )
11:3O ++ LECH, KATARZYNA, GRZEGORZ STEPAŃSCY
 13:OO + TADEUSZ KOSTERA;
++ MARIA, HELENA, JÓZEF, NATALIA, FRANCISZEK
18:OO
18.OO
 1) ++ JOANNA, JANUSZ ORLIŃSCY
 2) + BARBARA GOŁĘBIEWSKA

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA GRUDZIEŃ.

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH.

GRUDZIEŃ  2021.

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Modli się o pokój w Ojczyźnie i za służby mundurowe na wschodniej granicy.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Modli się o owoce adwentu dla wszystkich parafian.

3. RÓŻA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
Modli się o pokój na świecie i zgodę między narodami .

ADWENT I NOWY ROK LITURGICZNY – RORATY.

28 listopada rozpoczyna się Adwent, a wraz z nim nowy Rok Liturgiczny. Adwent to radosne oczekiwanie na przyjście Pana w czasie Świat Bożego Narodzenia, a także oczekiwanie na przyj­ście Pana na końcu czasów. Wezwani dzisiaj do czujności i modlitwy zaangażujmy się więc w to adwento­we oczekiwanie z Matką Bożą podczas Mszy św. Roratniej, które odprawiamy codziennie o godz. 7:00 rano, z wyjątkiem niedziel. W ponie­działki, środy i piąt­ki szczególne za­proszenie kieru­jemy do dzieci i młodzieży zachęcając do udziału w Rora­tach wraz z przygoto­waną niespodzianką.

Dziękujemy za Waszą obecność i wspólną modlitwę – Męski Różaniec w Świnoujściu już po raz dwudziesty czwarty #męskiróżaniec

Świnoujście – Dziękujemy za Waszą obecność i wspólną modlitwę – Męski Różaniec w Świnoujściu już po raz dwudziesty czwarty #męskiróżaniec

Dziś od Mszy Świętej w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Świnoujściu rozpoczął się Męski Różaniec – Mężczyźni po Mszy Świętej przeszli ulicami miasta odmawiając różaniec.

Dziękujemy obecnym na Mszy Świętej i podczas Różańca Wasze świadectwo wiary

Dziękujemy księdzu Dziekanowi Piotrowi Superlakowi za Mszę Świętą i prowadzenie modlitwy – oraz księdzu kanonikowi Tadeuszowi Albańskiemu za wspólną modlitwę

Męskim Różaniec w drodze Świnoujście już za miesiąc

Pierwsza sobota miesiąca 02.10.2021 godzina 7.00

Miejsce: Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Świnoujściu. Piastowska 11