KATECHEZA MŁODZIERZY OD 01.02.2021.

Od 1 lutego br. rozpoczniemy katechezę parafialną dla dzieci i młodzieży w nowej logistyce czyli mniejszych grupach. Katecheza obejmie dzieci przed I-wszą Komunią św. oraz młodzież przed sakramentem bierzmowania.
Informacje zostaną podane w gablocie i stronie internetowej parafii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ZWYKŁA 17 STYCZNIA 2021 R.

1. Niedzielna liturgia Słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest powołany do dawania świadectwa życia tu i teraz. Powinien także uczyć się od św. Jana dostrzegać Chrystusa w codzienności.

2. W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Adoracja Najświętszego Sakramentu we czwartek od godz. 17:00 do Mszy św. wieczornej. W sobotę Godzinki ku czci NMP o godz. 8:30, a nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o godz. 9:00.

3. Od jutra rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. Uczymy się w czasie tygodnia miłości bezinteresownej dla innych. Modlitwę będziemy przeżywać podczas Mszy św. o godz. 18:00.

4. W najbliższy piątek Mszą św. o godz.18:00 kapłani wyświęceni w roku 2011 rozpoczną dziękczynienie za dar powołania i posługę Bogu i ludowi Bożemu. Pośród kapłanów wyświęconych 10 lat temu jest ks.. Maciej – wikariusz para­fii. Zapraszamy Parafian do wspólnej modlitwy w intencji kapłanów oraz ks. Macieja.

5. Serdeczne Bóg zapłać mówimy zarówno Parafianom, jak i Gościom, za wszel­kie ofiary składane na tacę, a przeznaczone na potrzeby kościoła i parafii. W ubiegłą niedzielę na remont domu parafialnego zebraliśmy 3.005 zł.

6. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Dzień Solidarności z Chorwacją. Po wszystkich Mszach św. będziemy mogli złożyć ofiarę do puszek na rzecz po­szkodowanych w trzęsieniu ziemi.

7. We czwartek świętujemy Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach.

8. W na stoliku w przedsionku można nabyć prasę katolicką Niedziela i Gość nie­dzielny w cenie 6 zł.. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

9. Od 1 lutego br. rozpoczniemy katechezę parafialną dla dzieci i młodzieży w nowej logistyce czyli mniejszych grupach. Katecheza obejmie dzieci przed I-wszą Komunią św. oraz młodzież przed sakramentem bierzmowania. Informacje zostaną podane w gablocie i stronie internetowej parafii.

10. Wszystkim Braciom i Siostrom życzymy błogosławionej niedzieli i szczęśli­wego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 17.01. – 24.01.2021

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.
7:00 † Karol OCZKI
8:30 † Marian SIWEK (gregoriańska 16)
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi PUSTKOWSKIEJ i Rodziny
11:30 † Elżbieta ZIENKIEWICZ (10)
13:00 †† Leonard, Ryszard †† Rodzice
18:00 † Telesfor WALCZAK (16) †† z Rodziny

PONIEDZIAŁEK – 18.01.
7:00 † Ks. Mariusz DOBROWOLSKI (10)
9:00 † Marian SIWEK (gregoriańska 17)
18:00 † Natalia KRÓLIK

WTOREK – 19.01. – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
7:00 † Karol OCZKI
9:00 † Marian SIWEK (gregoriańska 18)
18:00 Dziękczynno-błagalna: Magdalena (13 urodziny) o Boże Bł. i dary Ducha Świętego

ŚRODA – 20.01.
7:00 O Boże Błogosławieństwo dla Magdy i pomyślną operację
9:00 † Marian SIWEK (gregoriańska 19)
18:00 † Tadeusz WIERZBICKI (miesiąc po śmierci)

CZWARTEK – 21.01. – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
7:00 Za 2 dusze Bogu znane w czyśćcu cierpiące
9:00 † Marian SIWEK (gregoriańska 20)
18:00 † Daniel SKUT

PIĄTEK – 22.01.
7:00 Za Nicholasa (7 ur.) o Boże Bł. i obmycie Przenajświętszą Krwią Chrystusa dla Rodziny
9:00 † Marian SIWEK (gregoriańska 21)
18:00 Dziękczynno-błagalna za 10 lat kapłaństwa rocznika święceń AD 2011

SOBOTA – 23.01.
7:00 O uzdrowienie i uwolnienie dla Rodziny MILEWSKICH
9:00 † Krystyna GRZESZCZYK (miesiąc po śmierci)
18:00 † Marian SIWEK (gregoriańska 22)

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.
7:00 Dziękczynno-błagalna o Królowanie Matki Bożej w rodzinie Teresy i Jarosława
8:30 † Marian SIWEK (gregoriańska 23)
10:00 † Czesław SUPERLAK (miesiąc po śmierci)
11:30 †† Janina, Józef KILJAŃSCY
13:00 †† Maria i Krzysztof
18:00 Dziękczynna w dniu imienin Felicji z prośbą o dalsze łaski i Boże Błogosławieństwo

ODWOŁANIE SPOTKAŃ I GODZ. PRACY KANCELARII PARAFIALNEJ.

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniu przez Rząd RP czerwonej strefy dla Polski
od 26.10.2020 r. zawieszamy do odwołania wszystkie spotkania grup, wspólnot, spotkania dla dzieci i młodzieży oraz spotkania grup sakramentalnych.

Kancelaria parafialna w okresie pandemii oraz obecnej sytuacji nowych rygo­rów epidemiologicznych czynna będzie we czwartki od 16:30 do 17:30. W spra­wie pogrzebu podejmiemy czas, który wygodny będzie dla rodziny.

APOSTOLAT MARGARETKA

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju.

Symbolem Apostolatu MARGARETKA jest biały kwiatek, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach imiona  siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie wieczystej modlitwy,  za konkretnego kapłana w określonym dniu tygodnia. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą.

Modlitwa za kapłanów.

„O Jezu Boski Pasterzu,który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. …(imię kapłana)…. uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty …(imię patrona) , którego imię nosi ks. …(imię kapłana)… Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.”

(Modlitwa opracowana na podstawie modlitwy papieża Pawła VI zaczerpniętej z Agendy Liturgicznej Diecezji Opolskiej, Opole 1981 r. s. 215)

Koronka z Medziugorje : „Wierzę” oraz 7 razy („Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”).

W każdy czwartek po mszy świętej o godz. 09:00 osoby należące do Apostolatu Margaretka wspólnie odmawiają różaniec w intencji wszystkich kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Spotkania formacyjne odbywają się w trzecią środę miesiąca po mszy świętej o godzinie 18:00.