SPOTKANIA WSPÓLNOT I GRUP

Spotkanie parafialnego Kręgu Biblijnego odbędzie się w 2 i 4 wtorek
października, bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.