SPOTKANIA WSPÓLNOT I GRUP

Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się we wtorek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej w salce domu parafialnego.

Grupa modlitewna Margaretka spotkanie odbędzie się w środę po liturgii wieczornej w salce domu parafialnego.

Spotkanie Grupy Liturgicznej Dorosłych odbędzie się w piątek o godz. 19:30 w domu parafialnym.

Kandydatów na ministrantów zapraszamy w sobotę na spotkanie o g.12:00.