PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTÓW WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ.

Spotkania organizacyjne katechezy sakramentalnej przy parafii dzieci I rodziców:

# kandydatów do sakramentu bierzmowania:

z kl. VIII zapraszamy w III niedzielę miesiąca o godz. 17:00 w salce na dziedzińcu;

z kl. VII zapraszamy w IV niedzielę miesiąca o godz. 17:00 w salce na dziedzińcu;

# kandydatów do I-wszej Komunii św.:

z kl. III zapraszamy we wtorek po III niedzieli miesiąca o godz. 17:00 do salki na dziedzińcu;

z kl.II zapraszamy we wtorek po II niedzieli miesiąca o godz. 17:00 do salki na dziedzińcu.