ODWOŁANIE KATECHEZY PARAFIALNEJ.

Z powodu pandemii oraz zawieszenia zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych do 9 kwietnia br. odwołujemy katechezę parafialną dla dzieci oraz młodzieży przy parafii.