OGRANICZENIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Decyzją Rządu Rzeczypospolitej od 25.03.2020 r. zostały wprowadzone ograniczenia w przestrzeni publicznej.( KOMUNIKAT RZĄDU) Podczas zgromadzeń może przebywać maksymalnie pięć osób, nie wliczając w te liczbę kapłana oraz niezbędnych usługujących.

1. Prosimy aby dostosować się do zaleceń rządu. Prosimy umożliwić obecność na Mszy Świętej najpierw osobom, które zamówiły intencje mszalną.
2. Do świętego TRIDUUMSACRUM adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie (od 26 marca) w godzinach 15:00-18:00
3. Możliwość uczestnictwa w Liturgii Słowa i Obrzędzie Komunii Świętej (za zachowaniem ograniczeń) codziennie (od 26 marca) o 15:00 i 21:00.
3. Możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w dni powszednie: 6:30-7:00, 8:30-9:30, 17:30-18:30, a w niedziele podczas Mszy Świętych oraz po ustaleniu z kapłanem także w innej dogodnej porze.
4. Zachęcamy, jaki ks. Arcybiskup Metropolita, do modlitwy Anioł Pański o godzinie 12 (każdy w swoim domu lub miejscu pracy) w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz dodanie modlitw „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz 3 razy „Któryś za nas cierpiał rany… i Ty Któraś współcierpiała…” w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych, a także dołączenie poniższej modlitwy:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

5. W każą niedziele oraz podczas trwania Triduumsacrum będzie możliwość uczestnictwa w liturgii poprzez transmisje (na portalu Facebook) z naszego Kościoła.

DUSZPASTERZE